Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (1835) Τ-Γ’ (Ρ-Ω) –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi