Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (1835) Τ-Β’ (Ζ-Π) –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi