Λεξικόν Ελληνογαλλικόν & Γαλλοελληνικόν -1881 (Τόμος Α’) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi