Λεξικό Στρατιωτικής Ορολογίας- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi