Λεξικό της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Ά.Ιορδανίδου - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi