Λεξικό Αρχαίων Βυζαντινών Λόγιων Φράσεων της Νέας Ελληνικής- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi