Λεξικὸ ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας -Α',Β, Γ'-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi