Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς Λεξικόν-http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi