Ερμηνευτικό Λεξικό Αρχαιοελληνικών Στρατιωτικών Όρων - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi