Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας (Τόμοι Α’-Β’)- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi