Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας – (Λατινικά A-V) -http://www.prjethomere.com by Helene Kemiktsi