Αδαμάντιος Κοραής- Θεόφραστου Χαρακτήρες – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi