Φίνλευ Γεώργιος -Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi