Διονύσιος Σολωμός -Ύμνος εις την Ελευθερίαν -http://www.projethomere.com