Γρηγόριος Παλαιολόγος –Γεωργική και οικιακή οικονομία (Α’)