Γεωγραφία της Ελλάδας-Α’ τάξη γυμνασίου (1939) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi