Η Επιγραφική αποτύπωση του αββά Μισέλ Φουρμοντ στην Σπάρτη τα έτη 1729-1730 by Helene Kemiktsi