Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια -19ου αιώνα (6ος μέρος) –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi