Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια -19ου αιώνα (3ος μέρος) –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi