Ερνέστος Κούρτιος - Ελληνική Ιστορία - Τόμος Α΄- http://www.projethomere.com