Φιλάρετος Γεώργιος Ν., Δείπνα και συμπόσια των Αρχαίων Ελλήνων