Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής –(ΠΑΠΑΒΡΑΝΟΥΣΗ) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi