Λεξικό των Αρχαίων Ελλήνων τραγικών συγγραφέων - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi