Τετράγλωσσο Λεξικό τεχνικών ορών -(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi