Σταματάκος Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi