Σταματάκος Ιωάννης- Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης- http://www.projethomere.com