Βογιατζόγλου Βάσος - Επώνυμα της Μικρασίας - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi