Στατρωτικόν Λεξιλογίον Ελληνογαλλικόν Και Γαλλοελληνικόν- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi