Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi