Ελληνο Λατινικόν Λεξικόν - Αδαμαντίου Χρήστος 1908-http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi