Γαλλο-Ελληνικό θεατρικό λεξικό - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi