Ελληνο-λατινικό - λατινο-ελληνικό Λεξικό –Cornelius Schrevelius – http://www.projethomere.com