Λεξικό –( Ελληνικές λέξεις της Λατινικής)- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi