Ονόματα Αρχαίων Ελληνικών Πλοίων - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi