Auteurs Classiques
 
 Hélène Kémiktsi


      Aristophane  
4 Index Auteurs_Classiques

 

Le mot le plus long  - Textes en ligne - Vidéos

 

 

Aristophane  Αριστοφάνης (450 – 385 - avant JC) poète comique Athénien né à Kydathinée, actuel quartier de la Plaka. On a peu d'éléments sur sa vie ou contradictoires. On sait qu'il se maria tôt et eut trois enfants dont un de ses fils fut également  poète comique. Il vécut à partir de 430 avant JC à l'ile d'Egine

Ce qui ressort à travers ses œuvres est qu’il avait une parfaite connaissance des tragédies d’Eschyle dont il était admirateur ainsi que des Odes de Pindare.  Celui qui influença son style est Euripide malgré qu’il fût souvent l’objet d’attaque de sa part. Sa première apparition au public Athénien daterait de 427 avant JC avec Δαιταλείς "Les banqueteurs" et en 426 avant JC Βαβυλώνιοι "Les Babylonniens" dont il ne reste que des fragments.

Les comédies d'Aristophane contiennent une bonne argumentation rhétorique et des expressions linguistiques sophistiquées.  Les personnages de ses pièces utilisent parfois un ton grave frôlant la tragédie en dépit des jurons qui s’en suivent donnant ainsi l’aspect comique. Il n'hésita pas non plus à fabriquer ses propres mots pour amplifier l'effet sarcastique.

Aristophane  satirise avec beaucoup de maestria la politique et les institutions de son temps et ses comédies offrent  incontestablement des informations précieuses sur la vie quotidienne de son temps. Il est l'auteur de l'actualité et non du mythe. Cependant lui-même attaché au parti Aristocratique se servit largement des libertés de la démocratie athénienne et entre ses mains la comédie devint un outil assez comparable aux médias modernes.  

 

Les onze œuvres intactes sont :  les Acharniens  Ἀχαρνεῖς (425 avant JC) et la Paix Εἰρήνη (421avant JC), ou il prit ouvertement le parti de la paix -  les Cavaliers  Ἱππεῖς (424 avant JC), ou il s’opposa à Kléon le démagogue,  les Nuées  Νεφέλαι (423 avant JC) où il ironise de Socrate,  les Guêpes  Σφῆκες (422 avant JC) où il ridiculise les tribunaux Athéniens, les Oiseaux  Ὄρνιθες (414 avant JC) où il prend à parti les aberrations politiques et sociales comme il le fit dans  Lysistrata Λυσιστράτη (411avant JC) et dans l'Assemblée des femmes Ἐκκλησιάζουσαι (392 avant JC) ; les Thesmophories Θεσμοφοριάζουσαι (411 avant JC), et les Grenouilles (405 avant JC).

 

Une scène des Oiseaux à partir de Herodes Atticus

 

 

Il reçut une dizaine de grands Prix pour ses comédies

Sur un total de quarante comédies onze sont intactes

 

C'est dans "L'Assemblée des femmes / Εκκλησιάζουσες"  qu'intervient le mot le plus long de la langue grecque et du monde.  Il s'agit selon Aristophane d'un plat de 17 ingrédients inventé par les femmes où les ingrédients sont à la base de la formation du terme. Il est présent dans le Liddell & Scott. Il est également  record Guinness 

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραϐομελιτοκατακεχυμενο

κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοϐαφητραγανο

πτερυγών.

 

Voici le papyrus

 

Traduction du mot

λοπάς (racine lopad-) « plat »
τέμαχος  « tranche de poisson »
σέλαχος  « poisson de la sous-classe des Elasmobranchii (requin ou raie) »
γαλεός  « petit requin, requin-chabot »
κρανίον  « tête »
λείψανον  « restes »
δριμύς  « âcre »
πότριμμα  « plat au goût généralement âcre composé de nombreux ingrédients râpés ou pilonnés »
σίλφιον  « sorte de ferula », une herbe aromatique
variantes possibles ici :
κάραϐος ) « sorte de de scarabée, de crabe ou d’écrevisse » (le mot est apparenté à scarabée)
παραός  « aigle »
τυρός  « fromage »
μέλι  « miel »
κατακεχυμένος  « coulant », participe parfait médio-passif de καταχεύω « couler »)
κίχλη
  « grive » ;πί « sur, sur le haut de »
de κόσσυφος
  « sorte de merle ou de poisson de mer »
φάττα 
« pigeon ramier »
περιστερός
 « pigeon biset »
λεκτρυών 
« poulet »
πτός
« rôti, cuit »
 κεφάλιον 
« cervelle » (diminutif de tête) (le mot est apparenté à la racine céphale)
κίγκλος 
« grèbe castagneux »
πέλεια 
« pigeon »
λαγς
(aussi accentué λαγώς,signifiant premièrement « lièvre » mais pouvant aussi certainement désigner un genre d’oiseau ou lièvre de mer)
σίραιον 
« vin nouveau bouilli » (mot sans doute à l’origine du syrah, nom d’un cépage de vigne et du vin qu’on produit avec)
βαφή
  « action de tremper, d’immerger » :
τραγανός 
« cartilage »
de τραγάλιον
« fruit de dessert, aliment mangé cru »
πτέρυξ 
« aile » (apparenté à la racine -ptère) , plus suffixe -γών (-issu de γωνία  « angle ».

 

 

Le mot le plus long prononcé par un enfant Grec sur cette vidéo.

 

Après sa mort ses pièces ne furent plus jouées et la  survie de ses œuvres s’est faite grâce aux philologues d’Alexandrie,  particulièrement d’Euphronios et d’Aristophane de Byzance.

 

 

 

Ses Oeuvres

Oeuvres complètes


Αχαρνής (425 πΧ) -
Les Acharniens (425 avant JC)
Ιππής (424
πΧ) - Les Cavaliers (424 avant JC)
Νεφέλες (423
πΧ) - les Nuées (423 avant JC)
Σφήκες (422
πΧ) - les Guêpes (422 avant JC)
Ειρήνη (421
πΧ) - La paix (421 avant JC)
Όρνιθες (424
πΧ) - Les oiseaux (424 avant JC)
Βάτραχοι (405
πΧ) - Les grenouilles (405 avant JC)
Λυσιστράτη (411
πΧ) - Lysistrata (411 avant JC)
Θεσμοφοριάζουσες (411
πΧ) - Les Thesmophories (411 avant JC)
Εκκλησιάζουσες (392
πΧ) - L'Assemblée des femmes(392 avant JC)
Πλούτος (388
πΧ) - Ploutos (388 avant JC)

 

Fragments

Δαιταλείς (427 π.Χ.)
Βαβυλώνιοι (426 π.Χ.)
Γεωργοί (424 π.Χ.)
Ολκάδες (423 π.Χ.)
Προάγων (422 π.Χ.)
Αμφιάραος (414 π.Χ.)
Πλούτος α' (408 π.Χ.)
Γηρυτάδης (407 π.Χ.)
Κώκαλος (387 π.Χ.)
Αιολοσίκων β' (386 π.Χ.)

 

 

 Bibliographie&Textes en ligne

 

   les Nuées / Νεφέλαι - Grec ancien  - Grec Moderne - Français - Anglais

   Lysistrata / Λυσιστράτη - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

   Les oiseaux / Όρνιθες  - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

   Les grenouilles / Βάτραχοι - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

    La paix/Ειρήνη -Grec ancien/Anglais - Grec Moderne - Français/Grec ancien

    Thesmophories/Θεσμοφοριάζουσαι - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

    L'Assemblée des femmes/Εκκλησιάζουσες- Grec ancien/Anglais - Grec Moderne - Français

    Ploutos/Πλούτος - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

    Les Cavaliers/Ιππείς - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

    Les Acharniens/Αχαρνείς - Grec ancien - Grec Moderne - Français - Anglais

 

 Quelques vidéos

 

 

Les quatre vidéos proviennent des archives de la  ERT (en grec)
La première
vidéo est la pièce "Les oiseaux"
La seconde et la troisième
est la pièce "Ploutos" en deux parties
La quatrième est l
a pièce "Les Nuées"

 

 

Bookmark and Share

 

A voir également

L'assemblée des femmes - Εκκλησιάζουσες en BD (grec)

Livres, documents et études dans diverses langues sur Aristophane

 

:Accueil :Présentation :Plan du site :Nouveautés :Contact : Hélène

 _____________________________________________________________________________
Copyright © 2008. All rights Reserved. Projethomere.com