Λεξικόν Ελληνογαλλικόν & Γαλλοελληνικόν -1881 (Τόμος Β’) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi