Λεξικό των Αρχαίων Μυθολογιών, Ιστοριών (1837)- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi