Λεξικό φιλοσοφικών όρων - Ντόκας Αγισίλαος- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi