Αρχαίο ερωτικό & συμποσιακό λεξιλόγιο -http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi