Μαυρόπουλος - Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi