Κλασσικά Εικονογραφημένα – Κανάρης ο Πυρπολητής – http://www.projethomere.com by Hélène Kémiktsi